Znaki ppoż - oznakowanie i znaki przeciwpożarowe

Sprzęt ratowniczy p.poż np.: gaśnice, hydranty i pozostałe elementy systemu ratowniczego muszą być oznakowane w sposób widoczny, aby były łatwo zauważone przez ludzi odpowiedzialnych za akcję ratowniczą, lub obsługującą ten sprzęt. Gdy w zagrożonym budynku panuje ciemność, fotoluminescencyjne oznakowanie pomaga w jego zlokalizowaniu. Nasze oznakowania przeciwpożarowe posiadają wyjątkowo wysokie parametry fotometryczne - znaczne przekraczające nakazy polskiej jak i europejskich norm – co zwiększa szansę szybkiego dotarcia do sprzętu ratowniczego podczas akcji ratowniczej, nawet przy słabym oświetleniu wzbudzającym.

Znaki ppoż - oznakowanie i znaki przeciwpożarowe